Slovensko

Informácie o slovenskej pobočke

Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
Dvořákovo nábr. 4
810 06 Bratislava

IČO: 51 083 523
IČ DPH: SK2120618302
Tel: +421 2 5557 1562
svkorders@merckgroup.com
www.sigmaaldrich.com

Zápis v OR OS Bratislava I: oddiel Sro,vložka 122884/B

Meno

Tel. kancelária

Mobil

Barbora Sláviková

421 249 267 277

420 728 247 829

Pavol Grinč

421 255 571 562

420 731 617 356

Markéta Kmentová

420 246 003 250

420 724 109 944Systém kvality ISO

Zákaznický a technický servis

Obchodné oddelenie

Manipulačný poplatok